Veldpost aan vader Klepper

Een klein deel van de tientallen brieven en kaarten

Wim Grimm uit Harderwijk heeft op een bijzondere wijze kennisgemaakt met Jochen Klepper. Sinds jaren verzamelt hij veldpost uit de Eerste Wereldoorlog. Bij een handelaar in Berlijn vond hij briefpost, geadresseerd aan predikant Georg Klepper uit Beuthen an der Oder. Hij was de vader van Jochen Klepper.

De heer Wim Grimm aan het werk

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog heeft Jochen Klepper, die toen een jonge tiener was, nare herinneringen gebracht. Zijn vader was ambtshalve nauw betrokken bij de families, van wie een zoon of echtgenoot als militair werd ingezet in de oorlog. Als een dorpsgenoot sneuvelde, moest vader Klepper het slechte nieuws brengen. Zo drong het geweld binnen in het gezin en Jochen is altijd doodsbang geweest dat er ooit weer oorlog zou uitbreken.

De familie Klepper tijdens een sneeuwwandeling. Jochen (uiterst links) is hier een jaar of zeven.

Beuthen an der Oder is een kleine stad in Silezië. Het gebied is na de Tweede Wereldoorlog bij Polen getrokken en Jochens geboorteplaats heet sindsdien Bytom Odrzański. Ze wordt nogal eens verward met de grote stad Bytom (of Beuthen), niet zo heel ver daarvandaan.

Sigaren

De brieven aan Georg Klepper zijn vooral bedankbrieven van dorpsgenoten, die in alle windstreken hun land moesten dienen als militair. Veel soldaten danken hun pastor voor de stichtelijke lectuur die zij kregen toegezonden en niet te vergeten de sigaren en de sigaretten. ‘Mit bester Gesundheit habe ich sie mich geraucht’, schrijft een soldaat die gelegerd is in Rusland. Een soldaat die zwaargewond raakte bij Verdun, vraagt aan de pastor of hij er bij zijn meisje op aan wil dringen dat ze tóch met hem wil trouwen.

Een vader aan het front bedankt Georg dat hij heeft geregeld dat zijn zoontje voorlopig thuis mag blijven van school, om mee te helpen in de huishouding. Hij vraagt de predikant of hij er ook voor kan zorgen dat de jongen later met de oogst meehelpen. Een andere soldaat is verguld met het naaiwerkje dat Hilde, een oudere zus van Klepper, liet meesturen.

Pijnlijk is de vermelding van een soldaat, die was gesneuveld in de loopgraven. De boodschap van zijn overlijden werd per ongeluk bezorgd in het grote Beuthen. Zijn kleren en andere bezittingen werden wél in het goede Beuthen bezorgd, dus op die manier moest de familie vernemen dat hun geliefde gezinslid niet meer leefde.

Oorlogsjongen

Gelukwens vanwege de geboorte van Wilhelm

In april 1915 wordt Wilhelm (‘Billum’) geboren, het jongste broertje van Jochen Klepper.  Een soldaat wenst de familie geluk met de geboorte van deze ‘oorlogsjongen’.

Halverwege 1915 wordt Georg Klepper benoemd tot Pastor primarius: hoofdpredikant van de kerkelijke gemeente. Vanuit de oorlogsgebieden stromen de felicitaties hem toe.

Een soldaat uit zijn dankbaarheid voor een Paasgroet en het feit dat de kerkelijke gemeente op liefdevolle wijze aan hem denkt. ‘Het is een troost in de loopgraven’, schrijft hij, ‘want daar merk je weinig van het lieflijke Paasfeest.’

De soldatenbrieven die Georg Klepper naliet, hebben een bijzonder spoor gevolgd. In al die jaren zijn ze bewaard gebleven en op de een of andere wijze vanuit het Silezische Beuthen an der Oder terechtgekomen in de Duitse hoofdstad. Nu worden ze zorgvuldig bewaard en in kaart gebracht door Wim Grimm in Harderwijk.