Het licht breekt door de wolken

Omslag Licht breekt wolken Jochen Klepper


‘Het licht breekt door de wolken’ is een eigentijdse vertaling van Jochen Kleppers liederenbundel ‘Kyrie’. Eind april 2016 is deze bundel uitgekomen.

Inhoud

De groene links verwijzen naar Kerkliedwiki, waar achtergronden staan bij het betreffende lied.

2. Hij wekt mij elke morgen
3. De dag bereikt zijn hoogste punt (Middaglied)
4. Ik slaap in Uw bescherming, Heer
5. Troostlied in de avond
6. De jaarkring van de kerk
7. Lied in de kerstnacht
8. De nacht is ver gevorderd
9. Kerstlied naar Luther
10. Kerstkyrie
11. Avondmaal met Kerst
12. Kerstlied in oorlogstijd
13. Lied voor de oudejaarsavond
14. Bij de jaarwisseling
15. Nieuwjaarslied
16. Kyrie voor Witte Donderdag
17. Paaslied
18. Hemelvaartslied
19. Pinksterlied
20. Zing voor de Heer, Hij is verheven!
21. Schuldbelijdenis
22. Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar
23. Troostlied op Eeuwigheidszondag
24. De Heer is met ons
25. Verjaardagslied
26. Dooplied
27. Belijdenislied
28. Bruiloftslied
29. Avondmaalslied voor de mannen

Kyrie werd voor het eerst gepubliceerd in 1938 en bevat 29 aansprekende kerkliederen. De gezangen van Jochen Klepper laten zich omschrijven als troostrijk en intiem. De dichter schreef ze in eenvoudige en rake taal, zonder ook maar ergens aan diepgang te verliezen. Liederen die hij schreef zijn in meerdere talen vertaald, waaronder het Tsjechisch, het Engels en het Noors.

Vertaling

De Nederlandse vertaling van de 29 liedteksten in ‘Het licht breekt door de wolken’ is van Titia Lindeboom. In haar teksten heeft zij Kleppers eenvoud van taal willen behouden en leunt zij zoveel mogelijk aan tegen het Duitse origineel.

Omdat liederen het vragen om gezongen te worden, zijn er bij alle teksten melodieverwijzingen opgenomen naar diverse zangbundels. Waar geen melodie voorhanden was, heeft musicus en theoloog
Frederikus G. aan het Rot een eigen compositie gemaakt.  Maar liefst zestien gezangen van Jochen Klepper zijn daarmee voorzien van een nieuwe melodie. Deze zijn achterin de bundel opgenomen.

Dichter Ria Borkent was adviserend betrokken bij ‘Het licht breekt door de wolken’ en zij schreef het voorwoord bij de bundel. Een fragment hieruit:

,,Opmerkelijk in het werk van Jochen Klepper is een toon van
zuiverheid die in de teksten doorklinkt, botsend op menselijke
onbuigzaamheid, het werk is tegelijk pastoraal van klank en met pijn gemengd.”

‘Het licht breekt door de wolken’ wordt uitgegeven door uitgeverij Royal Jongbloed te Heerenveen.
Het ISBN-nummer is 9789063537180,  de prijs € 12,95.
De kleine prijs maakt de bundel zeer geschikt als (belijdenis)geschenk.


Liedfragment

Een voorbeeld van een lied uit deze bundel is het lied  ‘Zie maar niet neer op wie je bent’. Jochen Klepper schreef het orgineel, ‘Sieh nicht an, was du selber bist’, naar aanleiding van een preek van Maarten Luther. Voor een indruk van de tekst vermelden we hier de eerste twee coupletten. Het is te zingen op de melodie van ‘O grote God die liefde zijt’.

1. Kijk maar niet neer op wie je bent
in zwakheid en in zonde.
Kijk naar Hem, die zich tot ons wendt:
de Redder, ons gezonden.
Een hart van inkeer vraagt Hij jou,
op arendsvleugels draagt Hij jou.
Zijn komst vernieuwt jouw leven;
een thuis wil Hij je geven.

2. Kijk maar niet naar je lage staat,
zo arm aan godsvertrouwen.
Kijk op en zie jouw Toeverlaat;
op Christus kun je bouwen!
Zie hoe Hij jou bescherming biedt,
De Heer neemt zijn ontferming niet
van wie Hem daarom vragen,
jouw zonden wil Hij dragen.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren