“God wil in het donker wonen”

Jochen Klepper

Beluister hier het gesprek dat radiomaker Joop van der Elst eind 2018 had met Titia Lindeboom, over Jochen Klepper.

Jochen Klepper (1903-1942) was een Duits journalist en schrijver. Onder zijn tijdgenoten oogstte hij lof met zijn grote historische roman ‘Der Vater’. Klepper was een diepgelovig christen, die naast proza kerkelijke liederen en poëzie schreef. In Duitsland geldt hij als een van de grootste kerkdichters. Een ‘psalmist van onze eeuw’ werd hij wel genoemd. Uit Jochen Kleppers liederen spreekt troost en geloofsvertrouwen. In het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk (2013) zijn drie van zijn liederen opgenomen, in vertalingen van Sytze de Vries en J. W. Schulte Nordholt.

Naziregime

Klepper familie
Het gezin Klepper-Stein: Brigitte, Jochen, Johanna en Renate

Het levensverhaal van Jochen Klepper is indrukwekkend. In de nacht van 10 op 11 december 1942 maakte hij een einde aan zijn leven, samen met zijn vrouw en haar jongste dochter. Het naziregime maakte het hun onmogelijk om verder te leven.

Jochen Kleppers voornaamste ‘misdaad’ was dat hij elf jaar eerder, in 1931, trouwde met Hanni: een Joodse weduwe met twee dochtertjes. In het decennium dat volgde, werd hij steeds meer onder druk gezet om zich van haar te laten scheiden. Jochen Klepper was geen politiek activist en geen held in de klassieke zin van het woord. Eerder was hij een dromer, een kluizenaar die hield van de schoonheid van taal, van de natuur, van kunst. Niettemin betoonde hij zich ongelooflijk moedig in zijn trouw aan zijn gezin en aan God.

Dagboek

In schoolschriften en op volgeschreven kladblaadjes liet Jochen Klepper zijn dagboeken na. In Duitsland zijn ze in 1956 uitgegeven onder de titel ‘Unter dem Schatten deiner Flügel’; een lijvig boekwerk van 1171 pagina’s.
In april 2015 verscheen hiervan een selectie in het Nederlands, met als titel ‘Onder de schaduw van Uw vleugels‘.
Het dagboek van Jochen Klepper is een heel persoonlijk document, waarin hij schrijft hoe hij worstelt met geloofsvragen, met zijn eigen schrijverschap en met het groeiende antisemitisme in de Duitse samenleving, dat een directe weerslag heeft op zijn gezin. En juist de alledaagse zaken die in het dagboek naar voren komen, benadrukken hoe krankzinnig het leven was onder deze dictatuur. Jochen Kleppers dagboek is een indringend relaas van liefde en geloof.

Een prachtige uitvoering van Jochen Kleppers adventslied ‘Die Nacht ist vorgedrungen’, in het Nederlands vertaald als ‘De nacht is haast ten einde’.
Musicus Kees van Eersel maakte deze bijzondere koorbewerking van dit gezang. De uitvoering is van het Zeeuws Vocaal Ensemble.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren